Przeszukaj bazę wiedzy i znajdź odpowiedź najszybciej jak to możliwe

Pan Paczka
Autor Pan Paczka

Przedmioty zakazane w transporcie (przesyłki kurierskie)

Przesyłki kurierskie stają się coraz bardziej popularne i dostępne dla każdego, co zdecydowanie ułatwia transport zarówno na terenie kraju, jak i za g


Klient zobowiązany jest do dokładnego określenia zawartości przesyłki. W przypadku podejrzenia, przewoźnik ma prawo przeprowadzić weryfikację, a nadanie zakazanego towaru wiąże się z konsekwencjami prawnymi lub utylizacją przesyłki.

Przedmioty zakazane w transporcie obejmują między innymi:

 • Towary niebezpieczne, takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, żrące, trujące lub promieniotwórcze,

 • broń i amunicja, a także inne przedmioty o charakterze militarnym,

 • szczątki ludzkie i zwierzęce,

 • żywe zwierzęta (wyjątkiem są owady i gołębie, zobacz: https://www.epaka.pl/blog-kurierski/aktualnosci/2816/jak-wyslac-ptaki-kurierem),

 • produkty spożywcze, które mogą się zepsuć w trakcie transportu lub wymagają transportu w chłodni,

 • towary, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób lub mienia,

 • napoje alkoholowe,

 • tytoń i wyroby tytoniowe,

 • narkotyki i substancje psychotropowe,

 • leki wymagające specjalnych warunków przewozu,

 • rośliny i nasiona,

 • wyroby jubilerskie,

 • dzieła sztuki,

 • antyki,

 • numizmatyki,

 • papiery wartościowe.

Aby sprawdzić, czy dany przedmiot można wysłać kurierem, zalecamy zapoznanie się z regulaminem konkretnego przewoźnika lub bezpośredni kontakt pod adresem: bok@epaka.pl.

Konsekwencje wysyłki przedmiotów zakazanych

Konsekwencje wysyłki przedmiotów zakazanych mogą obejmować odmowę przyjęcia przesyłki przez przewoźnika. W przypadku akceptacji przesyłka może zostać zatrzymana przez służby celne lub inne organy kontrolne. Grozi to zwrotem paczki do nadawcy, utylizacją paczki lub nawet konsekwencjami prawnymi. Przed wysłaniem przesyłki kurierskiej zaleca się dokładne sprawdzenie, czy dany przedmiot nie znajduję się na powyższej liście.

Kategorie:
User